Prosím, píšte bez interpunkcie.
Fyzická osoba:
Informácie o producentovi:
meno a priezvisko:
adresa:
tel. kontakt:
fax:
email:
bankové spojenie:
číslo účtu:
IČO:
IČ DPH:
zmluvný vzťah od:
Druh odpadu:  
  materiál kategórie 1:   ŠRM
    zvieratá podozrivé z TSE
    odpad zo stravovania
množstvo na 1 zvoz:
chladenie  Áno
požiadavka na deň zvozu

Pon Uto Str Štv Pia

  materiál kategórie 2:   kadávery
číslo farmy názvy fariem kontaktné osoby telefónne číslo:
  materiál kategórie 3:  
množstvo na 1 zvoz:
chladenie  Áno
požiadavka na deň zvozu Pon Uto Str Štv Pia
 

VAS s.r.o. spracúva
VŽP pochádzajúce z mäsospracujúcich podnikov, ako aj od iných producentov potravinárskeho a poľnohospodárskeho rezortu. Na základe mimoriadneho veterinárneho opatrenia sa podieľa na realizácii likvidácie nákazovej situácie na Slovensku (napr. mor ošípaných, slintačka a krívačka, antrax a iné nákazy), čím zamedzuje šíreniu týchto chorôb a negatívnemu dopadu na ľudí.

Viac

Základnými produktami výroby
z materiálu kategórie 3 sú: živočíšna múčka (spracovaná živočíšna bielkovina): výroba cca 300-400 ton mesačne Živočíšna múčka z našej produkcie zodpovedá európskemu štandardu a je využiteľná ako: organické hnojivo do pôdy komponent do granulovaných krmív pre spoločenské zvieratá parametre: vlhkosť max 5%, tuk max 18%, popol max 25%, ČKT max 40, N-látky min 50%

Viac