Názov organizácie: VAS s.r.o. (Veterinárna asanačná spoločnosť)

Sídlo: Mojšova Lúčka, 011 76 Žilina

IČO: 31 587 666
IČ DPH:
SK 20 20 44 38 10

pevná linka: +421 - 41 - 5654 110, 111, 112, 120
mobil: +421 903 695 939, +421 903 700 007
fax:  +421 - 41 - 5654 110

e-mail: 
vas@vas-ml.sk
odbyt@vas-ml.sk"
doprava@vas-ml.sk
ekonom@vas-ml.sk


www-stránka: 
www.vas-ml.sk

VAS s.r.o. spracúva
VŽP pochádzajúce z mäsospracujúcich podnikov, ako aj od iných producentov potravinárskeho a poľnohospodárskeho rezortu. Na základe mimoriadneho veterinárneho opatrenia sa podieľa na realizácii likvidácie nákazovej situácie na Slovensku (napr. mor ošípaných, slintačka a krívačka, antrax a iné nákazy), čím zamedzuje šíreniu týchto chorôb a negatívnemu dopadu na ľudí.

Viac

Základnými produktami výroby
z materiálu kategórie 3 sú: živočíšna múčka (spracovaná živočíšna bielkovina): výroba cca 300-400 ton mesačne Živočíšna múčka z našej produkcie zodpovedá európskemu štandardu a je využiteľná ako: organické hnojivo do pôdy komponent do granulovaných krmív pre spoločenské zvieratá parametre: vlhkosť max 5%, tuk max 18%, popol max 25%, ČKT max 40, N-látky min 50%

Viac