Našim zamestnancom ponúkame nasledujúce benefity:

 

* výhodné zamestnanecké pôžičky

* príspevky na letnú dovolenku, tzv. dovolenkové

* vianočný príspevok

* príspevok k životnému jubileu pre dlhoročných zamestnancov

* príspevok k doplnkovému dôchodkovému sporeniu

* príspevok na stravovanie

* príspevok na zdravotnú starostlivosť

* organizovanie akcií pre deti zamestnancov (Deň detí, Mikuláš, ...)

* organizovanie akcií pre zamestnancov ( novoročné posedenie, turistika, gulášpartie, vianočná kapustnica, stretnutie bývalých zamestnancov - dôchodcov atď.)

* pitný režim, ochranné pracovné pomôcky, odevy a obuv, hygienické potreby aj nad rámec zákona

* možnosť zapožičania vozidla pre súkromné účely

* jazykové kurzy a školenia v závislosti od pozície

 

Ak sa chcete stať súčasťou nášho tímu, pošlite svoj životopis do našej databázy na e-mailovú adresu:

mzdove@vas-ml.sk

 

Máme záujem najmä o špecializované pozície do výrobného procesu (tukár, lisovač, varič, mäsiar)

VAS s.r.o. spracúva
VŽP pochádzajúce z mäsospracujúcich podnikov, ako aj od iných producentov potravinárskeho a poľnohospodárskeho rezortu. Na základe mimoriadneho veterinárneho opatrenia sa podieľa na realizácii likvidácie nákazovej situácie na Slovensku (napr. mor ošípaných, slintačka a krívačka, antrax a iné nákazy), čím zamedzuje šíreniu týchto chorôb a negatívnemu dopadu na ľudí.

Viac

Základnými produktami výroby
z materiálu kategórie 3 sú: živočíšna múčka (spracovaná živočíšna bielkovina): výroba cca 300-400 ton mesačne Živočíšna múčka z našej produkcie zodpovedá európskemu štandardu a je využiteľná ako: organické hnojivo do pôdy komponent do granulovaných krmív pre spoločenské zvieratá parametre: vlhkosť max 5%, tuk max 18%, popol max 25%, ČKT max 40, N-látky min 50%

Viac