• výkon veterinárnej asanácie, dezinfekcia, dezinsekcia, deratizácia a dezodorizácia,
  • podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom, 
  • podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom, nakladanie s odpadmi 
  • výroba živočíšnych múčok, kafilerických tukov a natív. krmív, 
  • veľkoobchod s poľnohospodárskymi základnými produktami a živými zvieratami, 
  • sprostredkovanie obchodu, obchodná činnosť v plnom rozsahu mimo koncesií a drahých kovov, 
  • vnútroštátna nákladná cestná doprava, výroba kovových konštrukcií a ich častí, 

 

Rozdelenie VŽP podľa kategórie:

materiál kategórie 1:

zvieratá podozrivé z nákazy, uhynuté prežúvavce, spoločenské zvieratá (psy, mačky,...), zvieratá zo ZOO a cirkusov, špecifikovaný rizikový materiál, VŽP obsahujúce stopy iných zakázaných látok, kuchynský odpad z medzinárodnej prepravy, krv z nevyšetrených prežúvavcov, a iné

 

materiál kategórie 2:

uhynuté ošípané, hydina a iné ako prežúvavce, hnoj, obsah tráviaceho traktu, VŽP nevhodné na ľudskú spotrebu, a iné

 

materiál kategórie 3:

VŽP zo zabitých zvierat vhodných na ľudskú spotrebu (perie, vaječné škrupiny, kože, kosti, krv, tuk, a pod.), VŽP z rýb a hydiny, kuchynský odpad, potraviny živočíšneho pôvodu po záruke alebo poškodené (mlieko a mliečne výrobky, mäso a mäsové výrobky, med, vajcia, atď),

VAS s.r.o. spracúva
VŽP pochádzajúce z mäsospracujúcich podnikov, ako aj od iných producentov potravinárskeho a poľnohospodárskeho rezortu. Na základe mimoriadneho veterinárneho opatrenia sa podieľa na realizácii likvidácie nákazovej situácie na Slovensku (napr. mor ošípaných, slintačka a krívačka, antrax a iné nákazy), čím zamedzuje šíreniu týchto chorôb a negatívnemu dopadu na ľudí.

Viac

Základnými produktami výroby
z materiálu kategórie 3 sú: živočíšna múčka (spracovaná živočíšna bielkovina): výroba cca 300-400 ton mesačne Živočíšna múčka z našej produkcie zodpovedá európskemu štandardu a je využiteľná ako: organické hnojivo do pôdy komponent do granulovaných krmív pre spoločenské zvieratá parametre: vlhkosť max 5%, tuk max 18%, popol max 25%, ČKT max 40, N-látky min 50%

Viac