VAS s.r.o. spracúva VŽP pochádzajúce z mäsospracujúcich podnikov, ako aj od iných producentov potravinárskeho a poľnohospodárskeho rezortu. Na základe mimoriadneho veterinárneho opatrenia sa podieľa na realizácii likvidácie nákazovej situácie na Slovensku (napr. mor ošípaných, slintačka a krívačka, antrax a iné nákazy), čím zamedzuje šíreniu týchto chorôb a negatívnemu dopadu na ľudí. Prísnym dodržiavaním kritérií veterinárnej hygieny a Nariadení EÚ sa zabraňuje šíreniu nákaz v chovoch hospodárskych zvierat a tiež sa zamedzuje šíreniu chorôb prenosných zo zvierat na ľudí.

Na základe povolenia ŠVPS SR využíva na spracovanie VŽP dve samostatné a oddelené prevádzky. V prvej časti, v modernom technologickom zariadení sa VŽP – materiál kategórie 3 spracúva na mäsokostnú múčku použiteľnú ako kŕmny komponent alebo organické hnojivo a kafilerický tuk (použiteľný na kŕmne alebo technické účely).

ŽVP z materiálov kategórie 1 a  2 sa spracúvajú na oddelenej linke a produkty z tejto suroviny sa musia likvidovať spálením, príp. spoluspálením. Živočíšna múčka sa spaľuje v  cementárni alebo pridáva ako komponent do peliet na kúrenie a tuk sa likviduje spoluspálením v špeciálnych kotloch v našom kafilerickom zariadení alebo v oleochemickom priemysle, príp. ako prísada do biopalív.

VAS s.r.o. spracúva
VŽP pochádzajúce z mäsospracujúcich podnikov, ako aj od iných producentov potravinárskeho a poľnohospodárskeho rezortu. Na základe mimoriadneho veterinárneho opatrenia sa podieľa na realizácii likvidácie nákazovej situácie na Slovensku (napr. mor ošípaných, slintačka a krívačka, antrax a iné nákazy), čím zamedzuje šíreniu týchto chorôb a negatívnemu dopadu na ľudí.

Viac

Základnými produktami výroby
z materiálu kategórie 3 sú: živočíšna múčka (spracovaná živočíšna bielkovina): výroba cca 300-400 ton mesačne Živočíšna múčka z našej produkcie zodpovedá európskemu štandardu a je využiteľná ako: organické hnojivo do pôdy komponent do granulovaných krmív pre spoločenské zvieratá parametre: vlhkosť max 5%, tuk max 18%, popol max 25%, ČKT max 40, N-látky min 50%

Viac