Spoločnosť VAS s.r.o. bola založená v r. 1993 a je zaregistrovaná v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, odd. Sro, vložka číslo 1232/L. V r. 1995 VAS s.r.o. sprivatizovala AKP š.p. (Asanačný kafilerický podnik), ktorý bol nástupcov Veterinárneho asanačného ústavu vybudovaného r. 1968.

Hlavným zameraním spoločnosti je zber, zvoz a neškodné odstraňovanie vedľajších živočíšnych produktov, veterinárna asanácia tzn. ochrana zdravia zvierat, obyvateľstva a územia SR pred nákazami.

VAS s.r.o. je jediným kafilerickým zariadením na Slovensku, ktoré spracúva všetky vedľajšie živočíšne produkty, t.j. materiál kategórie 1, 2 a 3.

VAS s.r.o. spracúva
VŽP pochádzajúce z mäsospracujúcich podnikov, ako aj od iných producentov potravinárskeho a poľnohospodárskeho rezortu. Na základe mimoriadneho veterinárneho opatrenia sa podieľa na realizácii likvidácie nákazovej situácie na Slovensku (napr. mor ošípaných, slintačka a krívačka, antrax a iné nákazy), čím zamedzuje šíreniu týchto chorôb a negatívnemu dopadu na ľudí.

Viac

Základnými produktami výroby
z materiálu kategórie 3 sú: živočíšna múčka (spracovaná živočíšna bielkovina): výroba cca 300-400 ton mesačne Živočíšna múčka z našej produkcie zodpovedá európskemu štandardu a je využiteľná ako: organické hnojivo do pôdy komponent do granulovaných krmív pre spoločenské zvieratá parametre: vlhkosť max 5%, tuk max 18%, popol max 25%, ČKT max 40, N-látky min 50%

Viac