Veterinárna asanačná spoločnosť (KAFILÉRIA)

VAS,s.r.o.

Mojšova Lúčka
011 76 Žilina

+421 41 5654 110

Zameraním spoločnosti je zber, zvoz a neškodné odstraňovanie vedľajších živočíšnych produktov, veterinárna asanácia tzn. ochrana zdravia zvierat, obyvateľstva a územia SR pred nákazami. Kafiléria je biotechnologické recyklačné zariadenie – nie spaľovňa

Vážení chovatelia hospodárskych zvierat a producenti VŽP,
ak si želáte uzatvoriť zmluvu na odstraňovanie a likvidáciu VŽP, kliknite na ŽIADOSŤ O ZMLUVU (6. menu vpravo hore na tejto stránke) a vyplňte príslušný formulár. Následne Vám pošleme návrh zmluvy.

Chovateľom HZ oznamujeme, že dotované služby podľa schémy MPaRV SR na odstraňovanie a likvidáciu mŕtvych HZ (kadáverov) sú platné od 01.05.2023 na základe nového dodatku alebo zmluvy. Ak tieto nemáte, vyplňte žiadosť o zmluvu na tejto web stránke.
Dotácia bude platiť cca do 20.08.2023. Po vyčerpaní dotácie platí chovateľ plnú cenu služby uvedenú v zmluve / dodatku.

Spoločnosť VAS s.r.o. bola založená v r. 1993 a je zaregistrovaná v obchodnom registri OS v Žiline, odd. Sro, vložka číslo 1232/L. V r. 1993 VAS s.r.o. sprivatizovala AKP š.p. (Asanačný kafilerický podnik), ktorý bol nástupcov Veterinárneho asanačného ústavu vybudovaného r. 1968. Hlavným zameraním spoločnosti je zber, zvoz a neškodné odstraňovanie vedľajších živočíšnych produktov, tzn. ochrana zdravia zvierat, obyvateľstva a územia SR pred nákazami. VAS s.r.o. je jediným kafilerickým zariadením na Slovensku, ktoré spracúva všetky vedľajšie živočíšne produkty, t.j. materiál kategórie 1, 2 a 3.

Ponuka práce

Našim zamestnancom ponúkame nasledujúce benefity:

 • výhodné zamestnanecké pôžičky
 • rekreačné poukazy
 • vianočný a veľkonočný príspevok
 • príspevok k životnému a pracovnému jubileu pre dlhoročných zamestnancov
 • príspevok k doplnkovému dôchodkovému sporeniu
 • príspevok na stravovanie
 • príspevok na zdravotnú starostlivosť
 • organizovanie akcií pre deti zamestnancov (Deň detí, Mikuláš, ...)
 • organizovanie akcií pre zamestnancov ( novoročné posedenie, turistika, gulášpartie, vianočná kapustnica, stretnutie bývalých zamestnancov - dôchodcov, výlety, súťaže s odmenami, ocenenie pre darcov krvi, atď.)
 • pitný režim, ochranné pracovné pomôcky, odevy a obuv, hygienické potreby aj nad rámec zákona
 • možnosť zapožičania vozidla pre súkromné účely
 • jazykové kurzy a školenia v závislosti od pozície

Ak sa chcete stať súčasťou nášho tímu, pošlite svoj životopis do našej databázy na e-mailovú adresu: mzdove@vas-ml.sk

Máme záujem najmä o špecializované pozície do výrobného procesu (tukár, lisovač, varič, mäsiar)

VAS,s.r.o.

VAS s.r.o.
Mojšova Lúčka
011 76 Žilina
www.vas-ml.sk
E-mail: vas@vas-ml.sk

IČO: 31 587 666
IČ DPH: SK20 20 44 38 10

Telefón: +421 41 5654 110, +421 41 5654 111, +421 41 5654 112, +421 41 5654 120
Mobil: +421 903 695 939, +421 903 700 007
Fax: +421 41 5654 110