Základnými produktami výroby z materiálu kategórie 3 sú:

živočíšna múčka (spracovaná živočíšna bielkovina):

- výroba cca 300-400 ton mesačne
- parametre: vlhkosť 2-5%, tuk 13-18%, popol 25-28%, ČKT max 35, N-látky min 50%
- balenie: v big-bagoch (cca 1,2t), volne ložená, pre maloodberateľov v papierových vreciach (cca 50kg)
- možnosť pridať antioxidant

Živočíšna múčka z našej produkcie zodpovedá európskemu štandardu a je využiteľná ako:

- organické hnojivo do pôdy
- komponent do granulovaných krmív pre spoločenské zvieratá

 

živočíšny tuk:

- výroba cca 100 - 200 ton mesačne, je cennou surovinou pre tukový priemysel
- parametre: nečistoty max 0,15%, voda max 0,10%, ČKT max 40

Živočíšny tuk sa pre obsah esenciálnych mastných kyselín využíva v krmovinárstve na tukovanie kŕmnych zmesí

 

Základnými produktami výroby z materiálu kategórie 1 sú:

živočíšna múčka (mäsokostná múčka):
- výroba cca 200-300 ton mesačne Živočíšna múčka sa spaľuje v  cementárni alebo pridáva ako komponent do peliet na vykurovanie. Parametre su totožné s múčkou kat.3.

 

 živočíšny tuk:
- výroba cca 100 – 150 ton mesačne
- parametre: nečistoty max 0,15%, voda max 0,10%, ČKT max 40

Tuk kategórie 1 sa pridáva ako aditívum do biopalív

VAS s.r.o. spracúva
VŽP pochádzajúce z mäsospracujúcich podnikov, ako aj od iných producentov potravinárskeho a poľnohospodárskeho rezortu. Na základe mimoriadneho veterinárneho opatrenia sa podieľa na realizácii likvidácie nákazovej situácie na Slovensku (napr. mor ošípaných, slintačka a krívačka, antrax a iné nákazy), čím zamedzuje šíreniu týchto chorôb a negatívnemu dopadu na ľudí.

Viac

Základnými produktami výroby
z materiálu kategórie 3 sú: živočíšna múčka (spracovaná živočíšna bielkovina): výroba cca 300-400 ton mesačne Živočíšna múčka z našej produkcie zodpovedá európskemu štandardu a je využiteľná ako: organické hnojivo do pôdy komponent do granulovaných krmív pre spoločenské zvieratá parametre: vlhkosť max 5%, tuk max 18%, popol max 25%, ČKT max 40, N-látky min 50%

Viac