Veterinárna asanačná spoločnosť (KAFILÉRIA)

Ak si želáte uzatvoriť zmluvný vzťah, kliknite na formulár nižšie:

Ste právnická osoba
(t.j. s.r.o., a.s., družstvo a pod.)?

Ste fyzická osoba
(t.j. SHR, živnostník a pod.)?

VAS,s.r.o.

VAS s.r.o.
Mojšova Lúčka
011 76 Žilina
www.vas-ml.sk
E-mail: vas@vas-ml.sk

IČO: 31 587 666
IČ DPH: SK20 20 44 38 10

Telefón: +421 41 5654 110, +421 41 5654 111, +421 41 5654 112, +421 41 5654 120
Mobil: +421 903 695 939, +421 903 700 007
Fax: +421 41 5654 110